William Dygert
Elementary Principal
BE
269-521-3935
Mariah Boss
Social Worker
BE
269-521-3935
Carrie Brown
Kindergarten Teacher
BE
269-521-3935
Mariann Dowd
Resource Room
BE
269-521-3935
Teresa Dykstra
Second Grade Teacher
BE
269-521-3935
Jessica Farnquist
Fifth Grade Teacher
BE
269-521-3935
Kelsey Fritz
First Grade Teacher
BE
269-521-3935
Hope Gonzalez
Paraprofessional
BE
269-521-3935
Shelsey Goudzwaard
Secretary
BE
269-521-3935
William Griffey
7 Grade Science Education
269-521-3935
Zenia Gutierrez
Third Grade Teacher
BE
269-521-3935
Joelle Hanley
Paraprofessional
BE
269-521-3935
Mandy Jewett
Paraprofessional
BE
269-521-3935
Linda Mandigo
Kindergarten Teacher
BE
269-521-3935
Jill Martinez
Young 5 Teacher
BE
269-521-3935
Brittany Mora
Third Grade Teacher
BE
269-521-3935
Julie Morehead
First Grade Teacher
BE
269-521-3935
Melissa Pratt
Fifth Grade Teacher
BE
269-521-3935
Jennifer Price
Title 1 Teacher
BE
269-521-3935
Emily Rawson
Paraprofessional
269-521-3935
Chantelle Remington
Fourth Grade Teacher
BE
269-521-3935
Melanie Samuelson
Teacher
269-521-3935
Melony Scholte
Music / Computer Teacher
BE
269-521-3935
Nicole Simmons
Second Grade Teacher
BE
269-521-3935
Anna Thorbjornsen
Fourth Grade Teacher
BE
269-521-3935
Kelly Wendt
Paraprofessional
BE
269-521-3935
Sherry Weston
Paraprofessional
BE
269-521-3935
Robin Williamson
Paraprofessional
BE
269-521-3935